Zmiany w prawie pracy ubezpieczeń społecznych od 2015 r.

Karolina Legierska - Kancelaria Radcy Prawnego

W 2015 r. planowane są dość istotne zmiany w kodeksie pracy. Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy opublikowano już projekt, który na początku tego roku trafi pod obrady sejmu.

 

Najważniejsze założenia to:

 

 • Likwidacja umowy na czas wykonywania określonej pracy i umowy na zastępstwo (pozostawiono tylko 3 rodzaje umów: na okres próbny, na czas określony i czas nieokreślony);

 

 • 33-miesięczny limit trwania umowy o pracę na czas określony wraz z katalogiem wyjątków;

 

 • doprecyzowanie zapisów w zakresie umowy na okres próbny;

 

 • zróżnicowanie okresów wypowiedzenia w umowach o pracę na czas określony w zależności od długości trwania zatrudnienia:
  • 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

 

Ponadto nastąpiły istotne zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych:

 

 • Wprowadzono obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r., a także oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych od stycznia 2015 roku.

 

 • Nowela uniemożliwia też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania.