70

Odwiedzonych sądów

210

Sporządzonych pozwów

8

Lat doświadczenia

85

% wygranych spraw