Karolina Legierska | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
347878
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-347878,eltd-cpt-1.0,ctcc-exclude-EU,ajax_fade,page_not_loaded,,karolina legierska-ver-1.9,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_with_floating,smooth_scroll,side_menu_slide_with_content,width_370,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Karolina Legierska - Kancelaria Radcy Prawnego
Prawo pracy

Do zakresu usług należy:

1. Reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach:

  • dochodzenia przez pracodawcę roszczeń od pracownika, wynikających ze stosunku pracy i z nim związanych między innymi: odszkodowania za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy, odszkodowania za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika, odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia itp.
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
  • odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • sprostowania treści świadectwa pracy
  • odwołania od ukarania karą porządkową
  • o zapłatę zaległego wynagrodzenia
  • zadośćuczynienie, odszkodowanie z tytułu mobbingu
  • odszkodowaniem z tytułu naruszenia zakazu równego traktowania w zatrudnieniu
  • a także innych sprawach z zakresu prawa pracy

  • o zapłatę zaległego wynagrodzenia
  • zadośćuczynienie, odszkodowanie z tytułu mobbingu
  • odszkodowaniem z tytułu naruszenia zakazu równego traktowania w zatrudnieniu
  • a także innych sprawach z zakresu prawa pracy

2. Przygotowanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, itp.

 

3. Opracowywanie regulacji, składających się na wewnętrzne prawo pracy, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych.

 

4. Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców, w tym polityki zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem cywilnoprawnych form zatrudnienia (umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, samozatrudnienie, kontrakt menedżerski).

Prawo ubezpieczeń społecznych

  • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS) oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organem rentowym oraz przed sądami ubezpieczeń społecznych we wszystkich tego rodzaju sprawach

 

  • sporządzanie sprzeciwów od orzeczeń lekarza orzecznika ZUS

 

  • doradzanie i reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych o przeniesienie odpowiedzialności za długi spółki z tytułu ubezpieczeń społecznych na członka jej zarządu

  • doradzanie w sprawach o rentę, emeryturę oraz innego rodzaju świadczenia;

 

  • sporządzanie i opiniowanie wniosków o udzielenie ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.