Odszkodowania

Karolina Legierska - Kancelaria Radcy Prawnego
Odszkodowania majątkowe, osobowe i komunikacyjne

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie:

  • dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniżonych kosztów naprawy samochodu przez ubezpieczyciela – uwzględniające ceny części zamiennych, zamiast oryginalnych, ceny części używanych, a nie nowych, zaniżone kwoty za godzinę pracy mechanika, blacharza czy lakiernika, odmowa wypłaty odszkodowania z uwagi na nieprzedłożenie faktur źródłowych za zamówione części.

 

  • dochodzenia odszkodowań z tytułu utraconych korzyści lub kosztów uszkodzonego ładunku – odszkodowanie z tytułu braku powiększenia stanu majątku wskutek zdarzenia, czego z dużym prawdopodobieństwem można było się spodziewać. Odszkodowanie ma ogromne znaczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą i używających pojazdu do prowadzenia działalności zarobkowej.

 

  • dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniżonej wyceny pojazdu w przypadku szkody całkowitej – dotyczy sytuacji, gdy przewidywane koszty naprawy uszkodzonego w kolizji pojazdu przekraczają 100% wartości pojazdu sprzed wypadku. Odszkodowanie ustala się przy wykorzystaniu tzw. metody dyferencyjnej. Metoda ta polega na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem o wartość pojazdu (wrak, pozostałości) w stanie uszkodzonym, tj. po wypadku. Ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie przed wypadkiem, a prezentowane wyceny nie uwzględniają np. dodatkowych elementów wyposażenia.

 

  • dochodzenia odszkodowań z tytułu kosztów holowania uszkodzonego pojazdu – odszkodowanie z tytułu holowania pojazdu do warsztatu, ewentualnie do miejsca zamieszkania, jeżeli pojazd po kolizji nie nadawał się do dalszej jazdy. Obejmuje przypadki zaniżonego odszkodowania i braku wypłaty odszkodowania.

  • dochodzenia odszkodowań z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego – usługa obejmuje dochodzenie roszczeń w przypadku braku wypłaty z tytułu najmu auta zastępczego bądź wypłaty zaniżonego odszkodowania.

 

  • obsługi podmiotów, prowadzących najem aut zastępczych z OC sprawcy szkody, gdzie formę zapłaty przez poszkodowanych stanowi cesja wierzytelności. Przeprowadzamy audyt prawny (sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji) oraz wysokości stawki czynszu najmu auta zastępczego.

 

  • dochodzenia odszkodowań z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu – usługa obejmuje dochodzenie odszkodowania – sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie.

 

  • dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniżonego odszkodowania z ubezpieczenia AC w przypadku kradzieży lub wypadku – usługa obejmuje kompleksową analizę warunków, zawartego ubezpieczenia auto casco i ocenę zasadności odmowy wypłaty odszkodowania bądź jego wysokości.

 

  • dochodzenia odszkodowań z tytułu szkody na osobie – dochodzenie odszkodowań za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (leczenia i rehabilitacji), dojazdów, wyrównanie utraconych zarobków, renty, a także stosownego zadośćuczynienia pieniężnego, w tym dotyczące śmierci osoby bliskiej (koszty pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej, renta po śmierci osoby bliskiej, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej);
  • dochodzenia odszkodowań majątkowych dotyczących nieruchomości i innych ruchomości, uszkodzonych, zniszczonych bądź skradzionych.