Prawo cywilne

Karolina Legierska - Kancelaria Radcy Prawnego
Nieruchomości

Do zakresu usług należy:

 • ocena prawna stanu nieruchomości, doradztwo prawne;
 • pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości – przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości;
 • przygotowywanie i opiniowanie innych umów związanych z nieruchomościami;
 • doradztwo i prowadzenie spraw sądowych o zasiedzenie;
 • zniesienie współwłasności (negocjacje przedsądowe, reprezentacja przed sądem);
 • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych, w tym także prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

 • kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • postępowania eksmisyjne;
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • posadowienie budynku na cudzym gruncie;
 • odzyskiwanie nieruchomości (postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, zwrot majątków znacjonalizowanych oraz przejętych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformyrolnej);
 • zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych;

Prawo konsumenckie

Do zakresu usług należy:

– tworzenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólnych warunków sprzedaży sklepów internetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumenta;

 

– sporządzanie i opiniowanie umów, wzorców umów oraz regulaminów dla konsumentów;

– prowadzenie postępowań reklamacyjnych i sporządzanie powództw i wniosków w tym zakresie;

 

– reprezentację w postępowaniu o uznanie postanowienia umowy za niedozwolone;

Prawo spadkowe

Do zakresu usług należy:

 • reprezentacja w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku
 • podział spadku – reprezentacja w sprawach o dział spadku
 • zabezpieczenie spadku

 • reprezentacja w postępowaniach o zachowek
 • doradztwo w sprawach spadkowych, pomoc w wyborze najlepszych rozwiązań dla klienta

Doradztwo prawne

Prowadzę:

– spory cywilne i gospodarcze przed sądami powszechnymi;

 

– negocjacje, postępowania polubowne;

 

– postępowania egzekucyjne;

 

– windykację należności – zarówno windykację przedsądową (dobrowolna zapłaty przed wszczęciem procesu) oraz windykację sądowa (najkorzystniejszy i efektywny sposób prowadzenia postępowania sądowego).

Sporządzam i opiniuję:

– umowy gospodarcze;

 

– umowy z udziałem konsumentów;

 

– umowy cywilno-prawne m.in. przelewu, najmu, darowizny, komisu, ubezpieczenia, sprzedaży, dostawy, zlecenia, dzieło;

 

– umowy specjalistyczne z różnych dziedzin prawa.