Kolejny Sąd kwestionuje losowe badania alkomatem

Karolina Legierska - Kancelaria Radcy Prawnego
Photo by Science in HD on Unsplash

Photo by Science in HD on Unsplash

          LOSOWE BADANIA  ALKOMATEM – NIEDOPUSZCZALNE. SĄDY DOSTRZEGAJĄ RODO

Z racji na prowadzenie łącznie kilkunastu spraw przed Sądami Rejonowymi i przed Sądem Okręgowym w Warszawie dotyczących możliwości prewencyjnego badania alkomatem pracowników przez pracodawców, na blogu Kancelarii temat ten był szczegółowo analizowany.

 

Zainteresowanych odsyłam tutaj: https://kancelaria-legierska.pl/czy-pracodawca-moze-badac-pracownika-prewencyjnie-alkomatem-z-odsiecza-nadchodzi-rodo/

         Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 10 września 2019 roku, IV P 49/19

 

W przeciwieństwie do Sądów Warszawskich (Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, Sąd Okręgowy w Warszawie) Sąd Rejonowy w Giżycku prezentuje całkowicie odmienny i w mojej ocenie prawidłowy pogląd, zgodnie z którym:

 

Warunkiem przeprowadzenia zatem badania stanu trzeźwości pracownika jest jednak podejrzenie o jego nietrzeźwości. Podejrzenie takie musi być uzasadnione, co oznacza, że zachowanie pracownika musi nasuwać wątpliwości co do jego trzeźwości. Przesłanką do weryfikacji stanu trzeźwości osoby wykonującej pracę na terenie zakładu może być woń alkoholu, odmienne zachowanie wskazujące na spożycie substancji odurzającej, bełkotliwa mowa i inne wskazujące na nietrzeźwość. Natomiast stosowanie praktyki związanej z przeprowadzeniem badania trzeźwości wobec losowo wybranych pracowników co do zasady należy zakwestionować albowiem brak jest ku temu przesłanki legalizującej.

   PRZEPISY RODO

 

Sąd Rejonowy w Giżycku słusznie dostrzegł, że nie tylko brak jest podstaw prawnych do prewencyjnego badania pracowników alkomatem, ale i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stoją z takim zachowaniem w sprzeczności. Sąd wskazał, że przetwarzane będą tutaj dane wrażliwe, do których może być zaliczona zawartość alkoholu w organizmie.

 

Zdaniem Sądu oznacza to, iż tylko za zgodą pracownika lub z jego inicjatywy badanie takie pracodawca może przeprowadzić. Sam pracodawca nie może narzucić pracownikowi konieczności poddania się kontroli trzeźwości alkomatem przed przystąpieniem do pracy.

 

Sąd przywołał stanowisko Prezesa UODO opublikowane na stronie internetowej Urzędu w dniu 27.06.2019 r:   https://uodo.gov.pl/pl/138/1076

 

Należy przypomnieć, że Prezes UODO podkreślił, iż „Jeżeli w określonych zawodach lub branżach, m.in. ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, potrzebne jest umożliwienie pracodawcom samodzielnego przeprowadzania badań stanu trzeźwości pracowników, także wyrywkowych, to środowiska pracodawców powinny zainicjować podjęcie stosownych prac legislacyjnych„.

 

[maxbutton id=”2″ ]