Blog

Konwencja Haska to międzynarodowy akt prawny, sporządzony w Hadze w dniu 25.10.1980 r. (Dz. U. Nr 108/1995 r., poz. 528), który reguluje cywilne aspekty uprowadzenia dziecka, w tym sytuacje, gdy jeden z rodziców zabiera dziecko poza granice kraju zamieszkania, bez zgody drugiego z rodziców....

Jednym z największych problemów małżonków, czasami warunkujących decyzję o rozwodzie jest kredyt hipoteczny i problem jego rozliczenia. Małżeństwo, a wraz z nim wspólność majątkowa małżeńska ustają, w przypadku rozwodu, w chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego....